Warszawa na zdjęciach

Reduta Bank Polski

Budynek Banku Polskiego powstał w czasie, gdy Polski nie było na mapach w latach 1907-1911 według projektu Leontija Nikołajewicza Benois. Do 1918 roku pełnił funkcje rosyjskiego Banku Państwa. Warto dodać, że budynek stoi na miejscu mennicy królewskiej Stanisława Augusta wybudowanej w 1766r.

Od 1918 roku na Bielańskiej 10 mieściła się siedziba Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Bank Polski swoją działalność w tym miejscu rozpoczął w 1926r. W czasie okupacji niemieckiej w budynku funkcjonował Bank Emisyjny.

W czasie Powstania Warszawskiego Bank Polski stał się Redutą, z której żołnierze Armii Krajowej zgrupowania mjr Gustawa Billewicza „Sosna”, Pododcinek „Gozdawa” – kpt.Lucjana Giżyńskiego „Gozdawa” bronili dostępu do Starego Miasta. Pod koniec sierpnia 1944r. budynek został zbombardowany przez niemieckie wojsko.

Budynek niemal w całości został rozebrany w połowie lat sześćdziesiątych XX w. Zachodnie skrzydło, które przetrwało do dziś w 1981 roku wpisane zostało do rejestru zabytków. Na początku lat dziewięćdziesiątych w budynku powstać miało Muzeum Powstania Warszawskiego, jednak w 1993 roku został sprzedany prywatnej firmie.

Reduta Bank Polski

Reduta Bank Polski

Reduta Bank Polski

Reduta Bank Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Portal z fotografiami Warszawy