Warszawa na zdjęciach

Reduta Bank Polski

Budynek Banku Polskiego powstał w czasie, gdy Polski nie było na mapach w latach 1907-1911 według projektu Leontija Nikołajewicza Benois. Do 1918 roku pełnił funkcje rosyjskiego Banku Państwa. Warto dodać, że budynek stoi na miejscu mennicy królewskiej Stanisława Augusta wybudowanej w 1766r.

Od 1918 roku na Bielańskiej 10 mieściła się siedziba Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Bank Polski swoją działalność w tym miejscu rozpoczął w 1926r. W czasie okupacji niemieckiej w budynku funkcjonował Bank Emisyjny.

W czasie Powstania Warszawskiego Bank Polski stał się Redutą, z której żołnierze Armii Krajowej zgrupowania mjr Gustawa Billewicza „Sosna”, Pododcinek „Gozdawa” – kpt.Lucjana Giżyńskiego „Gozdawa” bronili dostępu do Starego Miasta. Pod koniec sierpnia 1944r. budynek został zbombardowany przez niemieckie wojsko.

Budynek niemal w całości został rozebrany w połowie lat sześćdziesiątych XX w. Zachodnie skrzydło, które przetrwało do dziś w 1981 roku wpisane zostało do rejestru zabytków. Na początku lat dziewięćdziesiątych w budynku powstać miało Muzeum Powstania Warszawskiego, jednak w 1993 roku został sprzedany prywatnej firmie.

Reduta Bank Polski

Reduta Bank Polski

Reduta Bank Polski

Reduta Bank Polski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Portal z fotografiami Warszawy